Hoop werkt verbindend

Hoop werkt verbindend

Waar denk je aan bij het woord hoop? Harmen van Wijnen schreef onderstaande column ter voorbereiding op de Mannendag van 12 november. Praat ook met ons mee over deze column in onze besloten FacebookGroup!

Zelf had ik daar vaak de associatie bij van ‘misschien gebeurt het nog een keer in de toekomst’. Hoop dus als een soort vage toekomstverwachting. Op zich is dat niet zo vreemd voor mensen die in een bepaalde traditie zijn groot gebracht. Als het in de kerk over ‘hoop’ ging, had het te maken met het hiernamaals.

De theologen Gijsbert van den Brink en Kees van der Kooi hebben in hun Christelijke Dogmatiek een overzicht gegeven van de ontwikkeling van ‘hoop’ in de geschiedenis van de systematische theologie. Hieruit blijkt dat ´hoop´ vaak wat is weggestopt aan het einde van de dogmatiek in het hoekje van de eschatologie (‘de leer van de laatste dingen’).

Hoop heeft in dat geval te maken met ‘ooit’ en staat dan niet direct in verbinding met het ´hier en nu´. Of de boodschap is juist dat je je via de ´hoop´ juist moet losmaken van het hier en nu en je aandacht moet verplaatsen van het ‘hier en nu’ naar ‘ooit’. Als je het leven ziet als een lijn van verleden – heden – toekomst , wordt laat ‘hoop’ je blik richten op de toekomst. Je zou dit het chronologische perspectief kunnen noemen van de hoop.

Hier en nu

Ik vraag me af of we in deze manier van omgaan met ‘hoop’ wel recht doet aan de diepte en breedte van de hoop zoals die ook in de Bijbel ons wordt voorgehouden. De laatste jaren kom ik er steeds meer achter dat het Evangelie van Jezus Christus niet alleen te maken heeft met het hiernamaals, maar zeker net zoveel betrekking heeft op het hier en nu.  Juist door de ellende op het wereldtoneel, de complexiteit van de wereld om ons heen en het verdriet dat we allemaal meemaken in ons eigen leven, komen de geloofsvragen direct op ons af in het hier en nu.

Waar is de liefdevolle God? Is er sprake van een oordeel van God in onze tijd , in ons leven?

En juist op die momenten waarop we midden in die weerbarstige werkelijkheid iets mogen ontdekken van Gods genade, zijn Liefde en de werking van Zijn Geest, ontdekken we dat God werkzaam is in het hier en nu. De strijd tussen kwaad en goed, zonde en genade, dood en leven, haat en liefde , vindt nu plaats en wij zijn daar helemaal bij betrokken.

Een aantal spraakmakende theologen in de vorige eeuw (Barth, Bultmann en Tillich) stappen af van het chronologische perspectief van de ´hoop´ en vestigen volledig de aandacht op hoop moment in het hier en nu. Door de schokkende gebeurtenissen van de Eerste Wereldoorlog was de bewustwording ontstaan dat Gods oordeel niet in het einde der tijden geplaatst moet worden, maar in het hier en nu plaatsvindt. Deze beweging zette ineens de spotlight op het ´hier en nu´.

We moeten niet alleen verlangen naar een paradijselijk bestaan in het hiernamaals, maar hier en nu op God gericht leven. Hoop biedt in dat geval juist een perspectief in het hier en nu. Door de hoop kunnen we een kairos moment ervaren van Gods aanwezigheid. Reddend, vergevend, helend, genezend. Naast de chronos van het chronologische perspectief dus ook de hoop als kairos.

Hier en nu en straks

Nu bestaat het risico dat chronos en kairos tegen elkaar worden uitgespeeld. De één zegt, door te hopen mogen we verwachten dat het eens goed wordt. De ander zegt, door te hopen mogen we weten dat het nu goed is. De bijbelse hoop werkt verbindend en brengt chronos en kairos bij elkaar. Het is én –  én …

De christelijke hoop is gericht op het naar ons toe-komende handelen van God. In het heden mogen we vertrouwensvol vooruitgrijpen op de toekomst van vrede en gerechtigheid die God aan het brengen is.

Op zaterdag 12 november willen we hier tijdens de mannendag verder over nadenken. Dat willen we proberen zo concreet mogelijk te maken vanuit ons eigen leven. Daarom is het goed hier de komende maanden al mee bezig te zijn door een dagboek van hoop bij te houden. Maak elke week eens aantekeningen van concrete situaties van hoop, tekenen die heenwijzen naar Gods Koninkrijk. En … als we het moeilijk vinden en we ons misschien eerder wanhopig voelen, is dat ook goed om op te schrijven. ..

Op 12 november kunnen we dan verhalen van hoop delen …

Goede zomer!

Harmen van Wijnen

Harmen van Wijnen
Spreker Mannendag 2016