13e Mannendag 2010

“Geloof in je werk”  was het thema van de 13e mannendag. Aad van de Sande sprak deze dag. Om 12 uur hadden we een lunch, gevolgd door een Sing-inn en om half 2 sloten we de mannendag af.

Over het tema ‘Geloof in je werk’
Zijn werk en geloof je passie? Hoe ga je ermee om bij het volgen van Jezus? Zijn werk, ambitie, carrière, geloof en Christen zijn wel te combineren? Benut jij de mogelijkheden om je geloof uit te dragen? Onze spreker, Aad van de Sande, heeft ons hierover aan het denken gezet. Zoals dat in deze geluidsopnames te beluisteren is. Er is genoeg luisterplezier om gezegend te worden door de woorden van Aad.

Aad van de Sande

Na zijn militaire dienst koos hij radicaal voor de Here Jezus. Vele

Aad van de Sande
Aad van de Sande

jaren reisde hij met zIn vrouw door heel Nederland om in kerken en kringen het Woord van God te verkondigen. Aad geeft Bijbelstudies, spreekbeurten, persoonlijke (pastorale) gesprekken en verleent medewerking aan het radioprogramma )Ik zou wel eens willen wetenI van de EO. Zijn grote verlangen is een bruikbaar instrument te mogen zijn in dienst van onze Here Jezus Christus.

Mannendag 2010
Mannendag 2010

Hieronder een paar foto’s van deze mannendag: